ALTERNATIEVE GENEZING
Gezondheid en vrijheid zonder bijwerkingen

Spirituele, fysieke & mentale genezing

Dit is een van de belangrijkste trainingen die gegeven wordt. Alleen geef jij zelf aan hoe ver je hierin wilt gaan. Navayo zal samen met jou je grenzen bepalen en afbakenen. Zodat er goede, blijvende en duurzame resultaten geboekt worden. Er zijn verschillende soorten vormen van genezing. Je kan genezing ontvangen van negatieve en verkeerde zielenbanden. Maar ook van trauma’s, bitterheid, het niet kunnen vergeven van de ander. En van spanningen, stress en knopen in je lichaam. Deze worden vaak veroorzaakt doordat er zaken spiritueel en geestelijk niet goed lopen.

Navayo heeft met mensen mogen werken met verschillende soorten achtergronden en uit verschillende culturen. Daardoor weet hij dat de benadering van elk persoon anders is, maar de genezing van een geslagen ziel of een geestelijke blokkade is in beginsel bij iedereen gelijk.

Je kunt gebonden en gevangen zijn door zaken uit je verleden die ondanks dat ze in een (ver) verleden plaatsvonden, nu nog steeds een (actieve) rol spelen. Zonder dat je zelf de link kunt leggen met die gebeurtenissen uit je verleden.

Dit kunnen nachtmerries of zielenbanden zijn van gevoelens die nog steeds niet zijn opgelost. Hierdoor lijken sommige zaken steeds terug te blijven komen.

Je kunt kracht ontvangen als een levende steen, waardoor je vrij kan zijn.

Door middel van intuïtief coachen en het werken met verbeeldingskracht kunnen we samen tot de kern van de zaak komen. Wanneer je steeds vastloopt of merkt dat een stukgelopen relatie nog steeds een rol in je leven speelt, kun je baat hebben bij deze vorm van coaching en training. Misschien merk je dat je energieniveau anders is dan zou moeten zijn, waardoor je anders of minder goed kan functioneren.

Tijdens deze coaching en training zul je getraind en gecoacht worden hoe je genezing kan ontvangen op verschillende niveaus. Dit kan zijn op spiritueel, emotioneel of op lichamelijk niveau.

Je wordt getraind hoe jij je denken kan hervormen en vernieuwen en daarna zelfs kan transformeren door anders te gaan denken. Hierdoor zul je anders en ook beter leren functioneren.

De manier waarop jij denkt of spreekt heeft effect op de genezing van jouw innerlijke DNA.

Navayo zal werken met verbeeldingskracht, waardoor je volmaakte innerlijke vrede kan ontvangen. Tijdens de training zullen er zielenbanden of geestelijke banden doorbroken worden. Banden die een negatief effect hebben op de persoon die jij nu bent.

Energieën kunnen worden gevormd die je kunt gebruiken om genezing te ontvangen, maar er zijn ook zaken die dit zelfs kunnen overstijgen. Waardoor je volledig compleet als mens kan zijn.

Soms kun je tijdens een coaching of training alleen maar tot een bepaald niveau komen.

Dan is het belangrijk om dieper te gaan, omdat anders bepaalde zaken in je persoonlijkheid nooit doorbroken kunnen worden. Dit kan door de kracht van ‘het gesproken woord’ toe te passen. Dit zijn levende woorden vanuit het levende Woord. Waarbij je handvaten krijgt aangereikt hoe spirituele en geestelijke woorden je leven kunnen veranderen. Door alles dat je hebt geleerd vrijwel meteen in de praktijk toe te passen, zul je niet alleen passief luisteren maar ook in ‘actie’ komen. Hierdoor ben je niet alleen een hoorder maar word je ook een doener. De woorden komen op deze manier echt tot uiting waardoor ze resoneren. Waardoor ze van levensbepalende betekenis kunnen zijn. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je omgeving.

Daarom wordt er gewerkt met deze ‘alternatieve vorm van genezing’ vanuit ‘het gesproken Woord’.

Dit gaat verder dan de Oosterse geneeswijze die velen zullen (her)kennen. Bij ‘het gesproken Woord’ ga je ervan uit dat je behalve van brood ook door Woorden van leven kan leven.

Dit is het leven op spiritueel niveau dat ons als mens compleet en volledig kan laten zijn.

Het brood dat je eet, kan bederven als we het te lang bewaren. Maar er is ook spiritueel voedsel. Dit is in de vorm van een ‘gesproken Woord’ dat je voorziet in geestelijk/spiritueel voedsel. Mensen verzorgen zich over het algemeen alleen lichamelijk goed, wat vaak een reden is waarom veel mensen klachten krijgen.

Het zorgen voor je geest en ziel is net zo belangrijk want hiermee zorg je goed voor je innerlijke leven en wie je bent als mens.

Mentale training is een belangrijk onderdeel waarmee je kunt werken aan de innerlijke mens. Het helpt om het denken te kunnen vernieuwen, want je leert je meer bewust te worden van datgene dat je niet kunt zien met je ogen. Maar waarvan je wel weet dat het er is.

Het is de bedoeling dat je in je eigen tijd hiermee ook zelf aan de slag gaat, zodat je niet weer dreigt terug te vallen in oud en geconditioneerd gedrag.

Dit bereikt Navayo door je te trainen om niet alleen ‘een passieve hoorder’ maar ook een doener te zijn.

Het einddoel is uiteindelijk dat iemand een ‘nieuwe creatie’ wordt van diegene die hij of zij altijd al had moeten zijn.

Eerste sessie

Tijdens deze sessie maken wij kennis met elkaar en laat ik zien wat ik voor je kan betekenen.

De eerste sessie (30 minuten) is gratis.

Wil je na de eerste sessie verder gaan, dan krijg je vooraf een transparante offerte, dus geen verassingen achteraf.