Genezing van zielenwonden en trauma’s

GENEZING
Zielenwonden en trauma’s

Genezing van zielenwonden en trauma’s

Veel mensen leiden aan zielenwonden en hebben genezing nodig op zielsniveau. Omdat zij nog steeds gebukt gaan aan de emotionele wonden die hun oorsprong vinden in het verleden. Ze worden meestal veroorzaakt door afwijzing, scheiding van ouders, negatieve ervaringen en teleurstellingen. Of andere traumatische ervaringen en gebeurtenissen. Iemand die vroeger veel gepest is, kan daar nog steeds last van hebben. Sommige mensen hebben moeite om zich te hechten of om zich over te geven aan de ander omdat hun vertrouwen vroeger vaak is beschaamd.

Mede hierdoor zie je dat ze beschadigd geraakt zijn en houden zij zich vast aan bepaalde patronen en regeltjes.  Dit doen ze uit zelfbescherming om te voorkomen dat het weer opnieuw gebeurt.

Je ziet vaak dat iemand het moeilijk vindt een ander opnieuw in vertrouwen te nemen waardoor ze vanbinnen verharden. Met als gevolg het ontstaan van een ’stenen hart’. Met name innerlijke trots verhardt ons hart.

Ook kunnen er angsten, faalangsten, emotionele blokkades of een negatief zelfbeeld ontstaan, of juist trots. Dit komt omdat je niet wilt toegeven dat jij eigenlijk degene bent die zou moeten veranderen in plaats van de mensen die jouw vertrouwen hebben geschonden.

De enige manier om vrij te komen van jouw zielenwonden is het doorbreken van gebeurtenissen uit het verleden. Zodat je los kan komen uit jouw vicieuze cirkel.

Navayo is zelf slachtoffer geweest van een gewapende roofoverval, waarbij er geweld is gebruikt en is geschoten. Dit gebeurde tijdens een van zijn reizen in het buitenland waar hij was om mensen te trainen en te coachen. Tijdens deze beroving was er ook sprake van vrijheidsberoving, intimidatie en er leek sprake te zijn van een situatie die uitzichtloos was vanwege het geweld waardoor er een levensbedreigende situatie ontstond.

Het was erg gemakkelijk geweest voor Navayo om hierdoor getraumatiseerd te raken. Maar hij had ook de keus juist naar de positieve aspecten te kijken en hier als overwinnaar uit te komen. Navayo koos voor het laatste en mede daardoor is hij nu in staat om jou te helpen en te coachen bij zaken die uitzichtloos lijken. Hij zal geen oplossing aandragen, maar doordat hij je vragen stelt en samen met jou kijkt naar alles dat al in jou aanwezig is, kun je zelf al heel ver komen.

Dit zijn juist ervaringen waarbij je het meeste leert over jezelf. Alleen sta jij jezelf ook toe dit zo te doen?

Ondanks zulke heftige ervaringen moet je op een gegeven moment toch leren de knop om te zetten om verder te kunnen gaan met je leven.

Navayo zal deze praktijkervaringen gebruiken om mensen te helpen die ook zware achtergronden hebben, zodat ze van iets negatiefs juist een kracht en een sterkte kunnen maken. Zodat het kan doorgroeien naar iets positiefs. Alleen vraagt dit wel om moed, durf en kracht vanuit jouw kant.

Navayo kan zich, door zijn persoonlijke ervaringen met de clusterhoofdpijn, heel goed inleven in jouw pijn.

Het is de bedoeling dat jij uiteindelijk in je kracht gaat wandelen en geactiveerd wordt om in je volledige potentie te komen.

Hiervoor is het nodig dat al je emotionele blokkades en innerlijke weerstanden worden opgeheven. Omdat ze als een ondoordringbare muur in jouw leven of persoonlijkheid zijn.

Uiteindelijk is het proces tot genezing van zielenwonden belangrijk, wanneer je begrijpt dat je moet groeien om een helende en levende steen te kunnen zijn.

Het is daarom heel belangrijk welke identiteit je hebt en wie jij bent als persoon.

In deze coaching en training leer je wat er met de symboliek ‘Levende steen’ en ‘Helende steen’ wordt bedoeld.

Eerste sessie

Tijdens deze sessie maken wij kennis met elkaar en laat ik zien wat ik voor je kan betekenen.

De eerste sessie (30 minuten) is gratis.

Wil je na de eerste sessie verder gaan, dan krijg je vooraf een transparante offerte, dus geen verassingen achteraf.

Stress en Lichamelijke klachten

GENEZING
Stress en lichamelijke klachten

Zielenwonden en lichamelijke klachten

Veel mensen hebben te kampen met chronische pijnklachten, of lichamelijke klachten die komen en gaan. Het kunnen hoofdpijnklachten, pijn aan schouders, rug of nek zijn. Ze kunnen veroorzaakt zijn door stress gerelateerde klachten of een stressstoornis. Misschien wel door een val of een ongeluk. Toch hebben vele klachten een geestelijke oorzaak. Wanneer je je veel zorgen maakt, of druk maakt over dingen kan dit al voor lichamelijke klachten zorgen. Maar er kunnen ook zaken in huis aanwezig zijn, waar jij zelf geen weet van hebt, die voor deze klachten kunnen zorgen. Dit kunnen bepaalde beelden zijn die je cadeau hebt gekregen, of misschien zelfs een schilderij of een boek.

Veel mensen beseffen niet dat juist spullen die ze in huis halen, ook gevolgen kunnen hebben voor hun geestelijke toestand. Ook dat heeft effect op hun lichamelijke situatie.

Veel klachten zijn meestal niet waarneembaar met het blote oog. Dit komt omdat ze zich vanbinnen afspelen.

Door middel van Point of Contact (handoplegging) kunnen heel wat klachten al worden verlicht of zelfs volledig weggenomen.

Via een effectieve en adequate training kun je door middel van coaching en training zelfs volledig klachtenvrij blijven.

Wanneer je weet waar de oorzaak ligt van je pijn of stressklachten, kun je de angel en zelfs de wortel die zorgt voor deze klachten, buiten werking stellen. Werken met je visuele vermogens en de innerlijke kant om tot de kern van de klachten te komen, helpt daarbij.

Als je niet bij je gevoel kunt komen en hierdoor in slecht contact staat met je hart, kun je last hebben van vele klachten. Zoals koude handen en voeten, of het gevoel hebben niet ‘geaard’ te zijn. Alsof je niet volledig uit de verf kunt komen. Hierdoor merk je in het dagelijkse leven dat je ook slechter functioneert, doordat er minder uit je vingers komt dan je normaal gezien zou mogen verwachten.

Er is dan een ‘Point of Contact’ nodig om iets wat klem zit of verstoord is vanbinnen los te laten komen.

Daarmee kom je tot de kern en kan er veel troep die zich vanbinnen heeft opgehoopt, opgeruimd worden. Want ook in je lichaam kunnen stressfactoren, gif en verkeerde stoffen zich opstapelen. Door middel van de juiste training en coaching kunnen veel zaken als deze uitgeroeid worden. En hierdoor ook veranderd en verbeterd worden.

Er is een verband tussen stress en lichamelijke klachten:

 • Gewrichtsklachten
 • Rugpijn.
 • Hoofdpijn.
 • Vermoeidheid.
 • Pijn op de borst.
 • Pijn in armen of benen.
 • Buikpijn en duizeligheid.

Maar ook tussen geestelijke en lichamelijke klachten:

 • Zorgen en hoofdpijnklachten.
 • Emotionele stress en spanningshoofdpijnen.
 • Zwakte en niet bij je gevoel kunnen komen en rugpijn.
 • Emotionele spanningen en hoofdpijn.
 • Concentratieproblemen, energietekort en afwezig zijn en vermoeidheid.
 • Angsten, zorgen, druk en pijn op de borst.
 • Gevoelloosheid en prikkels in het lichaam en pijn in armen of benen, buikpijn en duizeligheid.

Zielenwonden, emotionele wonden en spanningsklachten, rugpijnen en druk op de borstkas

Zielenwonden en emotionele verwondingen zijn meestal de reden dat mensen ziek worden. Dit noemt Navayo de wortels van het probleem. Een uitgestelde verwachting of een gebroken belofte kan het hart ook ziek maken. Maar een begeerte die vervuld wordt, is als een boom des levens.

Eerste sessie

Tijdens deze sessie maken wij kennis met elkaar en laat ik zien wat ik voor je kan betekenen.

De eerste sessie (30 minuten) is gratis.

Wil je na de eerste sessie verder gaan, dan krijg je vooraf een transparante offerte, dus geen verassingen achteraf.

Alternatieve vorm van genezing

ALTERNATIEVE GENEZING
Gezondheid en vrijheid zonder bijwerkingen

Spirituele, fysieke & mentale genezing

Dit is een van de belangrijkste trainingen die gegeven wordt. Alleen geef jij zelf aan hoe ver je hierin wilt gaan. Navayo zal samen met jou je grenzen bepalen en afbakenen. Zodat er goede, blijvende en duurzame resultaten geboekt worden. Er zijn verschillende soorten vormen van genezing. Je kan genezing ontvangen van negatieve en verkeerde zielenbanden. Maar ook van trauma’s, bitterheid, het niet kunnen vergeven van de ander. En van spanningen, stress en knopen in je lichaam. Deze worden vaak veroorzaakt doordat er zaken spiritueel en geestelijk niet goed lopen.

Navayo heeft met mensen mogen werken met verschillende soorten achtergronden en uit verschillende culturen. Daardoor weet hij dat de benadering van elk persoon anders is, maar de genezing van een geslagen ziel of een geestelijke blokkade is in beginsel bij iedereen gelijk.

Je kunt gebonden en gevangen zijn door zaken uit je verleden die ondanks dat ze in een (ver) verleden plaatsvonden, nu nog steeds een (actieve) rol spelen. Zonder dat je zelf de link kunt leggen met die gebeurtenissen uit je verleden.

Dit kunnen nachtmerries of zielenbanden zijn van gevoelens die nog steeds niet zijn opgelost. Hierdoor lijken sommige zaken steeds terug te blijven komen.

Je kunt kracht ontvangen als een levende steen, waardoor je vrij kan zijn.

Door middel van intuïtief coachen en het werken met verbeeldingskracht kunnen we samen tot de kern van de zaak komen. Wanneer je steeds vastloopt of merkt dat een stukgelopen relatie nog steeds een rol in je leven speelt, kun je baat hebben bij deze vorm van coaching en training. Misschien merk je dat je energieniveau anders is dan zou moeten zijn, waardoor je anders of minder goed kan functioneren.

Tijdens deze coaching en training zul je getraind en gecoacht worden hoe je genezing kan ontvangen op verschillende niveaus. Dit kan zijn op spiritueel, emotioneel of op lichamelijk niveau.

Je wordt getraind hoe jij je denken kan hervormen en vernieuwen en daarna zelfs kan transformeren door anders te gaan denken. Hierdoor zul je anders en ook beter leren functioneren.

De manier waarop jij denkt of spreekt heeft effect op de genezing van jouw innerlijke DNA.

Navayo zal werken met verbeeldingskracht, waardoor je volmaakte innerlijke vrede kan ontvangen. Tijdens de training zullen er zielenbanden of geestelijke banden doorbroken worden. Banden die een negatief effect hebben op de persoon die jij nu bent.

Energieën kunnen worden gevormd die je kunt gebruiken om genezing te ontvangen, maar er zijn ook zaken die dit zelfs kunnen overstijgen. Waardoor je volledig compleet als mens kan zijn.

Soms kun je tijdens een coaching of training alleen maar tot een bepaald niveau komen.

Dan is het belangrijk om dieper te gaan, omdat anders bepaalde zaken in je persoonlijkheid nooit doorbroken kunnen worden. Dit kan door de kracht van ‘het gesproken woord’ toe te passen. Dit zijn levende woorden vanuit het levende Woord. Waarbij je handvaten krijgt aangereikt hoe spirituele en geestelijke woorden je leven kunnen veranderen. Door alles dat je hebt geleerd vrijwel meteen in de praktijk toe te passen, zul je niet alleen passief luisteren maar ook in ‘actie’ komen. Hierdoor ben je niet alleen een hoorder maar word je ook een doener. De woorden komen op deze manier echt tot uiting waardoor ze resoneren. Waardoor ze van levensbepalende betekenis kunnen zijn. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je omgeving.

Daarom wordt er gewerkt met deze ‘alternatieve vorm van genezing’ vanuit ‘het gesproken Woord’.

Dit gaat verder dan de Oosterse geneeswijze die velen zullen (her)kennen. Bij ‘het gesproken Woord’ ga je ervan uit dat je behalve van brood ook door Woorden van leven kan leven.

Dit is het leven op spiritueel niveau dat ons als mens compleet en volledig kan laten zijn.

Het brood dat je eet, kan bederven als we het te lang bewaren. Maar er is ook spiritueel voedsel. Dit is in de vorm van een ‘gesproken Woord’ dat je voorziet in geestelijk/spiritueel voedsel. Mensen verzorgen zich over het algemeen alleen lichamelijk goed, wat vaak een reden is waarom veel mensen klachten krijgen.

Het zorgen voor je geest en ziel is net zo belangrijk want hiermee zorg je goed voor je innerlijke leven en wie je bent als mens.

Mentale training is een belangrijk onderdeel waarmee je kunt werken aan de innerlijke mens. Het helpt om het denken te kunnen vernieuwen, want je leert je meer bewust te worden van datgene dat je niet kunt zien met je ogen. Maar waarvan je wel weet dat het er is.

Het is de bedoeling dat je in je eigen tijd hiermee ook zelf aan de slag gaat, zodat je niet weer dreigt terug te vallen in oud en geconditioneerd gedrag.

Dit bereikt Navayo door je te trainen om niet alleen ‘een passieve hoorder’ maar ook een doener te zijn.

Het einddoel is uiteindelijk dat iemand een ‘nieuwe creatie’ wordt van diegene die hij of zij altijd al had moeten zijn.

Eerste sessie

Tijdens deze sessie maken wij kennis met elkaar en laat ik zien wat ik voor je kan betekenen.

De eerste sessie (30 minuten) is gratis.

Wil je na de eerste sessie verder gaan, dan krijg je vooraf een transparante offerte, dus geen verassingen achteraf.