GENEZING
Stress en lichamelijke klachten

Zielenwonden en lichamelijke klachten

Veel mensen hebben te kampen met chronische pijnklachten, of lichamelijke klachten die komen en gaan. Het kunnen hoofdpijnklachten, pijn aan schouders, rug of nek zijn. Ze kunnen veroorzaakt zijn door stress gerelateerde klachten of een stressstoornis. Misschien wel door een val of een ongeluk. Toch hebben vele klachten een geestelijke oorzaak. Wanneer je je veel zorgen maakt, of druk maakt over dingen kan dit al voor lichamelijke klachten zorgen. Maar er kunnen ook zaken in huis aanwezig zijn, waar jij zelf geen weet van hebt, die voor deze klachten kunnen zorgen. Dit kunnen bepaalde beelden zijn die je cadeau hebt gekregen, of misschien zelfs een schilderij of een boek.

Veel mensen beseffen niet dat juist spullen die ze in huis halen, ook gevolgen kunnen hebben voor hun geestelijke toestand. Ook dat heeft effect op hun lichamelijke situatie.

Veel klachten zijn meestal niet waarneembaar met het blote oog. Dit komt omdat ze zich vanbinnen afspelen.

Door middel van Point of Contact (handoplegging) kunnen heel wat klachten al worden verlicht of zelfs volledig weggenomen.

Via een effectieve en adequate training kun je door middel van coaching en training zelfs volledig klachtenvrij blijven.

Wanneer je weet waar de oorzaak ligt van je pijn of stressklachten, kun je de angel en zelfs de wortel die zorgt voor deze klachten, buiten werking stellen. Werken met je visuele vermogens en de innerlijke kant om tot de kern van de klachten te komen, helpt daarbij.

Als je niet bij je gevoel kunt komen en hierdoor in slecht contact staat met je hart, kun je last hebben van vele klachten. Zoals koude handen en voeten, of het gevoel hebben niet ‘geaard’ te zijn. Alsof je niet volledig uit de verf kunt komen. Hierdoor merk je in het dagelijkse leven dat je ook slechter functioneert, doordat er minder uit je vingers komt dan je normaal gezien zou mogen verwachten.

Er is dan een ‘Point of Contact’ nodig om iets wat klem zit of verstoord is vanbinnen los te laten komen.

Daarmee kom je tot de kern en kan er veel troep die zich vanbinnen heeft opgehoopt, opgeruimd worden. Want ook in je lichaam kunnen stressfactoren, gif en verkeerde stoffen zich opstapelen. Door middel van de juiste training en coaching kunnen veel zaken als deze uitgeroeid worden. En hierdoor ook veranderd en verbeterd worden.

Er is een verband tussen stress en lichamelijke klachten:

 • Gewrichtsklachten
 • Rugpijn.
 • Hoofdpijn.
 • Vermoeidheid.
 • Pijn op de borst.
 • Pijn in armen of benen.
 • Buikpijn en duizeligheid.

Maar ook tussen geestelijke en lichamelijke klachten:

 • Zorgen en hoofdpijnklachten.
 • Emotionele stress en spanningshoofdpijnen.
 • Zwakte en niet bij je gevoel kunnen komen en rugpijn.
 • Emotionele spanningen en hoofdpijn.
 • Concentratieproblemen, energietekort en afwezig zijn en vermoeidheid.
 • Angsten, zorgen, druk en pijn op de borst.
 • Gevoelloosheid en prikkels in het lichaam en pijn in armen of benen, buikpijn en duizeligheid.

Zielenwonden, emotionele wonden en spanningsklachten, rugpijnen en druk op de borstkas

Zielenwonden en emotionele verwondingen zijn meestal de reden dat mensen ziek worden. Dit noemt Navayo de wortels van het probleem. Een uitgestelde verwachting of een gebroken belofte kan het hart ook ziek maken. Maar een begeerte die vervuld wordt, is als een boom des levens.

Eerste sessie

Tijdens deze sessie maken wij kennis met elkaar en laat ik zien wat ik voor je kan betekenen.

De eerste sessie (30 minuten) is gratis.

Wil je na de eerste sessie verder gaan, dan krijg je vooraf een transparante offerte, dus geen verassingen achteraf.